Dzień Chorych 11 lutego 2019 r.Pole tekstowe: W sobotę 11 lutego przypadało doroczne
wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. To także
światowy dzień Chorych. U nas w kościele została
odprawiona dodatkowa Msza św. dla osób
starszych i chorych o g. 10,00 podczas której
udzielony został sakrament namaszczenia
chorych. Na zakończenie Mszy św. było
wystawienie Najświętszego Sakramentu i
indywidualne błogosławieństwo każdego
z uczestników. Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowy obrazek.