Pole tekstowe: W okresie II wojny światowej działalność parafii Stany została zawieszona przez władze hitlerowski, a kościół z 1801 roku został przeniesiony do Stalowej Woli. Tamta świątynia znajduje się dziś w Stalowej Woli jako pierwszy kościół w tej miejscowości pod wezwaniem św. Floriana. 

Dzieła odbudowy parafii, a przede wszystkim podstawowego miejsca kultu, jakim jest świątynia,, podjął się nowy powojenny proboszcz w osobie Ks. Romana Dobrzańskiego, zamianowany w październiku 1946 roku, który zastał zdewastowaną wieś i pustkę, jak chodzi o budynki kościelne. Straty parafii w wyniku działań wojennych oszacowano wówczas na kwotę 7429 koron. W odręcznej notatce z 21 października 1946 roku ks. Dobrzański zapisał: „W czasie objęcia parafii dnia 20 października 1946 roku zniszczonej przez okupanta nic nie zastałem”. Przystąpiono wówczas do odbudowy kościoła, plebanii i budynków gospodarczych. 

Kościół ten w kolejnych latach poddawany był różnym pracom zarówno jego wygląd jak i wystrój. W 1956 zewnętrzne ściany kościoła zostały oszalowane deskami, jako wotum dla Matki Bożej, a wewnątrz wykonano drugą powałę. Malowanie kościoła miało miejsce w 1964 roku. Projekt opracował i równocześnie był wykonawcą artysta prof. Marian Stroński z Przemyśla. W 1975 kościół został konsekrowany. Z tej okazji na chórze kościelnym zamontowano nowe 12 głosowe organy, a w ołtarzu głównym ufundowano pancerne nowe tabernakulum. W tym samym roku powstała także nowa dzwonnica, do której zakupiono nowy 350 dzwon. 
Kościół powojenny służył społeczności przez kilka dziesięcioleci. Stale poddawany był zabiegom konserwatorskim i naprawczym, m. in. w na początku lat 80 ubiegłego stulecia wymieniono drewnianą podłogę na posadzkę, jednak z biegiem czasu nie wystarczał na spełnianie praktyk pobożnych, choćby ze względu na ciasnotę i chłód porą zimową. Zachowany został do dziś i znajduje się obok nowej murowanej świątyni z 1981 roku.
Na przestrzeni kilku ostatnich lat wykonano następujące prace:
2006 - poddano konserwacji całą zewnętrzną elewację,
2007 - Odnowiono ramy i obraz św. Jana Gwalberta w głównym ołtarzu
2008 - Odnowiono krzyż, dawniej usytuowany w tzw. „tęczy”
2010 - Wymieniono instalację elektryczną wewnętrzną, tablice rozdzielcze oraz instalację odgromową, przy finansowym wsparciu Samorządu Gminy Bojanów, Wojewódzkiego konserwatora i Starosty Powiatu Stalowa Wola.
2012 - Remont konstrukcji dachu wraz ze zmianą poszycie dachu przy współfinansowaniu przez Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” w ramach Europejskich Funduszy na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Samorządu Gminy Bojanów i Wojewódzkiego Konserwatora i Urzędu Marszałkowskiego.
2013 - Remont kaplicy cmentarnej rodziny Komorowskich przy współfinansowaniu Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju, Konserwatora Zabytków i Urzędu Gminy Bojanów
2014/2015 - Remont ścian wewnętrznych, odnowienie ściennej i sufitowej polichromii oraz wymiana słupów wewnętrznych przy współfinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego , Urzędu Gminy i Konserwatora Zabytków.
2016 Konserwacja ołtarza bocznego Matki Bożej Różańcowej przy współfinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego , Urzędu Gminy i Konserwatora Zabytków.
 
Opr. Ks. Zbigniew Mistak
Przypisy:
Archiwum Parafialne, Tom: Protokoły/Sprawozdania, sprawozdanie nr 3 z 26-11-1956 r.
Korespondencja z dnia 15-06-1964 r. do Kurii Biskupiej w Przemyśli, (archiwum parafialne)
Archiwum Parafialne, Tom: Protokoły/Sprawozdania, sprawozdanie nr 8

Pole tekstowe: Parafia św. Jana Gwalberta i św. Tekli 
Stany, ul. Grębowska 14, 37-433 Bojanów    
Pole tekstowe: Konserwacja zabytkowego drewnianego kościoła
w Stanach
Pole tekstowe:
Pole tekstowe: O programie konserwatorskim
Pole tekstowe: Zobacz galerię z prac remontowych.
Pole tekstowe: 	Sponsorami programu wymiany poszycia dachu byli: 
Samorząd Gminy Bojanów, 
Wojewódzki Konserwator Zabytków,
Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.
Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” w ramach Europejskich Funduszy na program Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Ministerstwo Finansów z Funduszy Europejskich